Trätrappor

Alla våra trappor byggs av trä. Detta naturmaterial ger både snygga trätrappor och är samtidigt mycket hållfasta och tåliga. De trämaterial vi använder oss av är ek och ask. Det är en gammal svensk tradition att bygga trappor av trä och det är fortfarande ett av de mest populära material som finns när det gäller inomhustrappor. Asktrappa är lämpligt att använda då du vill ha målade ytor medan ek gör sig bäst i trätrappor som ska ha ett klassiskt utseende.

Trätrappor

Vangstycket är det som bär upp hela trappan, själva stommen i trätrappan. De var förut nästan alltid sidoliggande men nu för tiden finns det också underliggande vangstycken. De kan användas på många olika sätt utan att på något sätt störa funktionen på en ek trappa eller asktrappa och kan designas i zig-zagform, raka eller underliggande.

Samtliga trappor av trä kan kombineras med räcken av olika typ. Kontakta oss idag för en diskussion, eller ett besök, så återkommer vi med förslag.

Trätrappa_med_eksteg
trätrappor-ek-vit1
trätrappor-ek-vit
trätrappor-ek-vit-led