Raka Trappor

För dig som söker en inomhustrappa som är placerad mitt i rummet, eller för dig som har gott om golvyta på nedervåningen är en rak trappa ett bra alternativ. Med raka trappor kan man skapa ett estetiskt vackert rum oavsett om trappan är placerad centralt eller utefter en vägg. En rak trappa kan med fördel användas där trapphöjden är upp till 3400 mm och ger då en total längd av cirka 4300 mm.

Raka trappor

En rak trappa kan också anpassas till det utrymme du har tillgängligt. Genom att ändra vinkel till en brantare trappa får du möjlighet att även på ett mindre utrymme installera en rak trappa. Vi hjälper dig gärna att beräkna de mått du har idag och ger dig sedan ett förslag i en 3D-ritning där du enkelt ser hur resultatet blir. Kontakta oss gärna för ett samtal utan krav.

Raktrappa - EK
Exklusiv Rak Trappa
Raktrappa - Balk
Raktrappa - Ek - Sigtuna